Siyah – Beyaz

Modern arşivcilik şartlarına uygun olarak arşivlenen dokümanlar;

Elektronik Belge Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak tarama işlemi yapılmaktadır.

Master kopya 300 dpi çözünürlükte ve TIFF formatında oluşturulmaktadır.

Dolaşım kopyası 200 dpi çözünürlükte ve JPG formatında oluşturulmaktadır.

Dolaşım kopyaları, daha iyi bir görünüm için görüntü iyileştirme tekniklerine tabi tutulmaktadır.

Taranan tüm belgeler; kolay erişimin sağlanabilmesi açısından, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda adlandırılmaktadır.

Adlandırılan dokümanlara; belge bazında erişimin sağlanması gerektiği durumlarda, kurumun talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak indeks alanları belirlenmekte ve istenilen belgeler indekslenmektedir.

Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS  

Dijital Arşivleme ile;

Evraklara ulaşım süresi minimuma inmekte, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır.
Evrakların aslına ulaşmaya gerek kalmamakta ve belge yıpranmaları önlenmektedir.
Aynı belgeye, aynı anda birden çok kişinin erişim imkanı sağlanmaktadır.
Bilginin paylaşımı sağlanmakta, kurumsal verimlilik sağlanmaktadır.